Mensa IGS Osthofen

Architekt:
Architraktion, Mainz